RUS  Russisch          GER  Duitse tekst          NED  Nederlands
Vertalingensinds 1989
007 (499) 766-28-87
Diensten Mijn pluspunten  Verbinding loon tolk russisch   Bin dabei übersetzen ins Russischevaardige vertalingen

Kortingen

 

   Kwantumkortingen: 

Kortingen  Na 20.000 aanslagen, 2% korting op de daaropvolgende 20.000 aanslagen, met een maximum van in totaal 20% kwantumkorting.


Korting voor het proeflezen:

Proeflezenkorting Op het proef lezen van zijn teksten krijgt de opdrachtgever 50% korting.


Impressum
Grigori Simkin

Registernummer: 305770000227479
Belastingnummer:
771000010050


Voorbeelden van mij werken
Mijn woordenboek
SitemapBelangrijk: Ik ga niet in op aanvragen met betrekking tot de samenwerking met concurrenten (vertaalbureaus of -agenturen) alsmede reclame aanbiedingen. Spaart u alstublieft uw tijd en moeite en laat u dergelijke aanvragen en aanbiedingen achterwege.

 

                 Kwaliteitsvertalingen voor een redelijke prijs

Onder invloed van de huidige globalisering en de technische vooruitgang, waardoor veel bedrijven steeds meer internationale handelsbetrekkingen aangaan, worden gespecialiseerde vertalingensteeds belangrijker. Voorbeelden hiervan zijn technische vertalingen, medische vertalingen, vertalingen van offertes, vertalingen van bedienings en vertalingen van handleidingen voor industriële installaties of  huishoudelijke apparaten, vertalingen van haalbaarheidsstudies,vertalingen van folders, vertalingen van flyers, vertalingen van catalogi, vertalingen van lopende correspondentie ect.

Er is vooral een grote vraag naar vertalingen van gespecialiseerde teksten met informatie uit diverse vakgebieden. Ook het internet heeft hierin eigen veranderingen teweeg gebracht. Diverse westerse bedrijven uit Duitsland of Oostenrijk en Zwitserland zijn in Rusland op zoek naar zaken partners waarbij ze van plan zijn om hun website naar het Russisch te laten vertalen, en de Russische bedrijven willen graag de vertaling van een website naar het Duits bestellen.
Het is belangrijk om te benadrukken dat een vakkundige vertaling van een website niet alleen bestaat uit het vertalen van de hoofdtekst die op internet is geplaatst.
Voor een optimale vertaling van een website moet de vertaler direct alle de HTML-codes verwerken om ook alle zoek termen en meta-tags te vertalen zonder daarbij de eigenlijke HTML-codes te bederven of te wissen. Deze vertaal technieken beheers ik ook goed. Sommige klanten willen alleen een vertaling van één pagina van hun website die van belang kan zijn voor het winnen van klanten in het buitenland, maar de meeste klanten geven de voorkeur aan een complete vertaling Russisch-Duits
.

Ik ben zelfstandig ondernemer, en werk sinds 1989 als vertaler en tolk in Moskou. Dat betekent dat al meer dan 20 jaar iedereen – behalve mijn concurrenten – van mijn diensten gebruik kan maken als men vakkundige vertalingen of een tolk voor Duits & Russisch in Moskou nodig heeft. Al meer dan 20 jaar werk ik dagelijks intensief van 10:00 tot 20:00 uur (doorgaans nog meer) zonder rust- of feestdagen. Door mijn hoofd en handen en over mijn tong is alles de revue gepasseerd wat Moskou, Rusland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in de afgelopen twintig jaar heeft meegemaakt.

Naast het Duits moest ik soms ook uit het Nederlands, Engels, Frans en het Oekraïns vertalen.
Ik heb de meest uiteenlopende werkzaamheden verricht. Zo heb ik o.a. voor emigranten met Duitse voorouders en Joodse emigranten, die permanent in de Bondsrepubliek wilden gaan wonen, aanvragen ingevuld en bijbehorende documenten uit het Russisch naar het Duits vertaald, internationale vrachtbrieven opgesteld, diverse dissertaties uit het Russisch naar het Duits respectievelijk uit het Duits naar het Russisch vertaald en scripties voor studenten, haalbaarheidsstudies, gerechtelijke aanklachten en processen-verbaal vertaald. Ook moest ik privécorrespondentie en lopende zakelijke correspondentie met ingewikkelde commerciële en juridische uiteenzettingen voeren.  In de jaren negentig kwamen op mijn spreekuur de meest uiteenlopende mensen, van zwervers tot bedrijfsmagnaten, politici en  kunstenaars; ze waren allemaal tevreden over mijn werk. 
Mijn werk bestaat uit het maken van kwalitatief hoogwaardige vertalingen van verschillende teksten uit het Duits naar het Russisch en vertalingen uit het Russisch naar het Duits. Ik kan ook tolken. Daarmee sta ik iedere klant afzonderlijk zowel op vertaalgebied als op tolk gebied volledig ten dienste. Meer dan eens heb ik ook een medische vertaling
, een technische vertaling, de vertaling van een offerte, een vertaling van een bedienings handleiding voor industriële installaties en huishoudelijke apparaten, een juridische vertaling (zoals statuten, paspoorten, jaarrekeningen, winst- en verliesrekeningen etc.).
De vertaling van reclame materiaal, vertaling van een folder, de vertaling van flyers, de vertaling van een catalogus, vertaling van correspondentie (bijv. van privécorrespondentie en lopende commerciële correspondentie) e.d. gemaakt. Op die manier heb ik veel ervaring kunnen opdoen en  eigen kennis en vaardigheden kunnen vergaren die leiden tot een zo optimaal mogelijk resultaat.

In de jaren negentig werkte ik voor de grootste ondernemingen van West-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bij het tolken moest ik de onderhandelingen niet alleen in een restaurant of een vliegtuig begeleiden, maar ook in een fabriek of op een bouwterrein, in een magazijn, en zelfs in een zwembad. Een keer werd ik uitgenodigd voor besprekingen in het Kurchatov Instituut, die pal onder de kernreactor plaatsvonden.

Ik heb bijvoorbeeld de bedienings handleidingen voor dril- en slagboren, respectievelijk schroevendraaiers vertaald, die daarna voor de renovatie van het Witte Huis (in Moskou) na de gebeurtenissen in 1993 (Russische Grondwetscrisis) werden gebruikt. Omdat ik met vertegenwoordigingen en communicatie afdelingen van de grootste westerse ondernemingen heb samengewerkt, beschik ik over ruime vertaal- en tolkervaring op veel vakgebieden, zoals aardolie- en aardgaswinning, automatiseringsmiddelen, schakelcomponenten, hard- en software, machinebouw, industriële installaties, houtbewerking, fabricage van spaan- en vezelplaten, machines voor de fabricage van ramen, apparaten voor polygrafisch onderzoek, tandheelkundige techniek, floristiek, voedingsmiddelenindustrie, magazijn- en markthalvoorzieningen, koeltechniek, lichttechniek, multifunctionele bewerkingscentra. 

Dankzij mijn ruime praktijkervaring als vertaler en tolk in Moskou  beheers ik verschillende tekststijlen. Ik kan willekeurige tekstsoorten vertalen, van ingewikkelde betogen met als thema psychoanalyse of oude boeken in oud-Duits gotisch schrift tot zeer eenvoudige bedieningshandleidingen voor verschillende huishoudelijke apparaten. Voor een technische tekst, medisch attest of een wetenschappelijk-technisch exposé zijn stilistische precisie, logische opbouw en een brede inhoud kenmerkend. Daarbij horen ook bijzondere vaktermen die alleen voor eenduidige uitleg vatbaar zijn, omdat het anders mogelijk is dat informatie, die vertaald moet worden, wordt verdraaid, wat tot gevolg kan hebben dat er materiële schade, een bedrijfsstoring en ongeluk of imagoschade bij de opdrachtgever kan ontstaan. Ook is het mogelijk dat er een aanzienlijk lagere omzet wordt behaald als er sprake is van slechte vertalingen van reclamemateriaal of bedieningshandleidingen.

Juist daarom moet een klant voor een zo adequaat mogelijke technische vertaling zonder tussenkomst van derden contact opnemen met eenervaren vertaler zoals ik. Bij vertaalbureaus of bij zogeheten 'groepen van onafhankelijke freelance vertalers' kan de opdracht van de klant bij elke willekeurige vertaler terechtkomen waarbij het vertaalbureau zich niet aansprakelijk stelt. Men moet benadrukken dat ook een vakman die in Rusland of in de Sovjet-Unie een opleiding heeft genoten, geen goede vertalingen kan leveren, hoewel hij goed thuis is in de thematiek van de tekst die moet worden vertaald. Daarvoor is alleen een goed opgeleide, professionele vertaler geschikt. Want alleen een betrouwbare vertaler met goede praktijkervaring op het gebied van vertalingen Duits Russisch en vertalingen Russisch Duits, die daarnaast ook nog als tolk voor Duits & Russisch kan werken,  is geschikt.
Als een opdracht aan een betrouwbare vertaler & tolk wordt verleend, verdiept deze zich eerst naar eer en geweten grondig in het betreffende vakgebied en de bijbehorende terminologie voordat hij feitelijk aan de vertaling begint. Een vakman met een goede Sovjetopleiding en gedegen specialistische kennis in de Russische taal op het vakgebied van de vertaling beschikt niet over vertaalvaardigheden die hij tot in de puntjes beheerst. Het komt erop neer dat zo'n vertaler lang in zijn kleine woordenboek neust, vervolgens langdurig en
moeizaam achter de computer zitten te typen, daarna de getypte tekst meerdere keren zal editeren, waardoor hij dagelijks niet meer dan 5 tot 6 bladzijden met een dubbele regelafstand (1800 aanslagen) kan vertalen. In de tijd van de Sovjet-Unie konden dergelijke vertalers dagelijks niet meer dan 3 bladzijden (van elk 1800 aanslagen) vertalen.

Het is erg als de schoenmaker zich bezighoudt met koekbakken en de banketbakker met het naaien van laarzen; er komt niets van terecht, hoe hard en gejaagd ze ook zwoegen. I. A, Krylov. Fabel "De snoek en de kat"
Vertaald van Ellen Biel

Bovendien hangt de kwaliteit van een vertaling Russisch Duits of een vertaling Duits Russisch niet alleen af van de talenkennis, maar ook van de beschikbare praktische vaardigheden, inclusief de werkzaamheden als tolk in Moskou voor Duits & Russisch; van belang is ook dat een betrouwbare vertaler/tolk het betreffende vakgebied begrijpt en de bijbehorende terminologie moet kennen. Maar: Als een vertaler zich alleen op een bepaald vakgebied specialiseert, maakt hij fouten zodra de schrijver overgaat op een ander thema.
Daarmee is voor een goede gespecialiseerde vertaling ook terminologische kennis op vele andere vakgebieden vereist, die op het eerste gezicht geen betrekking heeft op het thema van de tekst die moet worden vertaald. Als het gaat om de vertaling van een website uit het Duits naar het Russisch  of uit het Russisch naar het Duits , dan is het van belang om te weten dat het internet zich kenmerkt door een strenge structuur die niet mag worden verstoord. Niet alleen de hoofdtekst moet worden vertaald, maar ook de titels en de zoektermen die voor de bezoeker onzichtbaar zijn, zogenaamde metatags, zonder daarbij de HTML code van de website te bederven. De omvang van de vertaling van een website naar het Duits of van de vertaling van een website naar het Russisch moet bijvoorbeeld dezelfde zijn als die van de uitgangsversie opdat de lay-out ongewijzigd blijft. Hetzelfde geldt voor het werken met computerprogramma's als Adobe InDesign  of Adobe Illustrator, Microsoft Power Point, Corel Draw, Quark XPress  en vele andere.

Dat is soms niet eenvoudig, omdat de Duitse taal vergeleken met de Russische taal vaak belangrijke linguïstische verschillen vertoond. De denkwijzen en formuleringen verschillen vaak erg van elkaar. Bovendien is het van belang dat de vertaling van websites naar het Russisch moet worden aangepast aan nationale Russische eigenaardigheden. Ook bestaan er aanzienlijke moeilijkheden bij devertaling van medische teksten die meestal veel Latijnse termen en diverse afkortingen bevatten. Zo bestaat een medische ontslagbrief bijvoorbeeld bijna alleen uit afkortingen en vaktermen zodat de vertaler het Latijn minstens op universitair niveau machtig moet zijn om alleen te begrijpen waarover het gaat.
Dat weet ik niet alleen van horen zeggen omdat ik in de jaren negentig voor  hoogwaardigheidsbekleders regelmatig uittreksels van ziektegeschiedenissen uit het Russisch naar het Duits heb vertaald. Daartoe behoorden bijvoorbeeld de medewerkers  van de regering en het bestuursapparaat van de president  van de Russische Federatie Boris Jeltsin. Mijn klanten waren bekende politici als Vjatcheslav Nikonov (kleinzoon van de volkscommissaris Molotov) en German Gref (toentertijd nog geen minister).

Misschien kan men zich mij herinneren bij bedrijven als Euroklima, Vieler International, TÜV-Nord, Trumpf, AL-KO KOBER (waar ik onder anderen het hele internetportaal van dit bedrijf en de complete autoaanhangercatalogus samen met het onderhoudsboekje en de reparatiehandleidingen heb vertaald), HiPP (waarvoor ik via het concern SIVMA de folders over 'babyvoeding' vertaalde, en bij onderhandelingen tussen de Oostenrijkse leverancier en de Russische handelaren uit Moskou en Siberië werkzaam was).

  Handelshuis „Aroma“ Dornier, Abercade, Thyssen-Krupp, GiLand, Sulo, Garant Machines, juridisch adviesbureau „Schultz“, Rondo-Doge, MTU,   Feline GmbH, Volkswagen AG, W&H Dentalwerk, Mannesmann AG,  Draeger, TRIOL, Londa GmbH, 1C RARUS (waar ik de software 1C:Lager Duits lokaliseerde, en bij de organisatie van de Duitse vestiging "1C-Germany" van 1C RARUS in Neurenberg, Duitsland ondersteunde), WILA,   Elite-Flora, W.C. Heraeus GmbH, Hans C. Winkler Trading, Verlag RIMIS (waar dit boek onder mijn redactie in 2010 verscheen), Loetters Draht GmbH & Co. KG , Staufen-Demmler GmbH, Unigraphica AG,   Onderzoeksinstituut voor oceanologie en bij heel veel andere bedrijven en ondernemingen.  
Helaas werd de samenwerking met mij verbroken zodra het een of andere bedrijf zijn eigen personeelsbestand had opgebouwd. De managers, met wie ik van doen had, maakten promotie en vervolgens kwamen er andere managers die al met andere aanbieders werkten.

Als ik een professionele vertaling van teksten moet maken, maak ik gebruik van mijn unieke verzameling uiteenlopende vakwoordenboeken en naslagwerken die ik niet alleen op papier, maar ook digitaal kan raadplegen. Ook biedt hetzorgvuldig controleren van het gebruik van bepaalde vaktermen op het  Russisch -, Nederlands-  of Duitstalige internet en het consulteren van bekende vakmensen op het vakgebied van de vertaling mij veel ondersteuning. Ik moet hier vermelden dat ik sinds 1989 een eigen verzameling woordenboeken en naslagwerken heb. Ook vandaag de dag verzamel ik dergelijke literatuur, maar alleen digitaal. Veel van mijn boeken heb ik in het buitenland voor deviezen gekocht, omdat deze boeken ook in grote bibliotheken ontbreken. Daarom stuit ik bij het vertalen niet op bijzondere terminologische problemen.

Tegenwoordig verkondigen enkele vertaalbureaus en de zogenaamde 'onafhankelijke vertalerteams', die zich van vertaalbureausnauwelijks onderscheiden, ijverig de mening dat een freelance vertaler maar 5 tot 6 bladzijden tekst kan vertalen. Dat klopt misschien voor de Sovjetperiode, die 20 jaar geleden was, hoewel ik ook in de Sovjetperiode wel 10 bladzijden per dag en meer kon leveren. In de 21e eeuw klopt dit echter niet meer. Doordat ik met de computer werk, blind kan typen in zowel het Duits, Russisch als in andere talen, gedegen kennis heb van verschillende computerprogramma's, en beschik over geautomatiseerde vaardigheden bij het schriftelijk vertalen, kan ik, rekening houdend met bijzonderheden van de betreffende vertaalopdracht, ook 10, 20, of zelfs 40 bladzijde per dag vertalen. Hierdoor heb ik geen financiële moeilijkheden, hoewel ik werk volgens het principe van 'kwalitatief hoogwaardige vertalingen tegen eerlijke prijzen.

Mijn klantenkring bied ik niet alleen de beheersing van de Duitse taal en de kennis van diverse vaktermen aan, maar ook geautomatiseerde vaardigheden, handigheden en ook meerjarige praktijkervaring. Dit alles garandeert de beste dienstverlening op vertaalgebied.  Over alle schriftelijke leveringen geef ik een garantietermijn van zes maanden, of het nu de vertaling van een website, een  medische vertaling of willekeurige schriftelijke werkzaamheden betreft. Dat betekent dat ik gedurende zes maanden op verzoek van de opdrachtgever gratis de passages in de tekst editer die de opdrachtgever mij tot op de regel en bladzijde nauwkeurig heeft aangegeven. Het belangrijkste is dat de klant tevreden moet zijn, omdat klant tevredenheid voor mij het opperste gebod is.

In mijn werk streef ik naar een zo nauwkeurig mogelijke overeenstemming tussen de betekenis van mijn technische vertaling uit het Duits naar het Russisch of van mijn vertaling uit het Russisch naar het Duits vertaling van een website uit het Duits naar het Russisch of vertaling van een Website uit het Russisch naar het Duits en de betekenis in de brontaal. Dat vereist dat ik als vertaler zinnen goed doordenk, duidelijk en overzichtelijk formuleer, een goede kennis van de doel- en brontaal heb, een algemene lees- en schrijfvaardigheid heb, over geautomatiseerde vertaal- en tolk vaardigheden beschik en tot op bepaalde hoogte ingelezen ben. Om uitstekend ingelezen te zijn, moet men niet alleen de werken van Johann Wolfgang von Goethe of Schiller, maar vooral >catalogi, technische documenten, overeenkomstige reclame, verschillende leerboeken, artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften et cetera zo veel mogelijk lezen. Ook zou men zich regelmatig moeten bekwamen in het editeren van elk soort, sterker nog, van een totaal foutloze tekst. 

Als een klant een tolk in Moskou nodig heeft of door een professioneel vertaler een tekst wil laten vertalen, loopt men bij mij geen enkel risico. Dan staan mijn kennis en jarenlange ervaring hem ten dienste.

Kijk a.u.b. naar  mijn pluspunten  en beslis zelf wie u de opdracht wilt toevertrouwen.

mijn prijzen | kosten van de vertaling | geschrevene vertaling | tolk in Moskou | begeleidende werken| voorbeelden van mij werken mij   woordenboek |Duitse versie | Nederlandse versie | Sitemap | |