RUS  Russisch           GER  Deutsche Version           NED  Nederländische Version
Professionele vertalingensinds 1989
007 (499) 766-28-87
Diensten Pluspunten   Verbinding loon tolk russisch    Ik ga naar het Russisch vertalen
Kortingen voor vertalingen en voor proeflezen

Sitemap

  Kwantumkortingen :

Kortingen  Na 20.000 aanslagen, 2% korting op de daaropvolgende 20.000 aanslagen, met een maximum van in totaal 20% kwantumkorting.

Korting voor het proeflezen:

Korting voor het proeflezen  Op het proeflezen van zijn teksten krijgt de opdrachtgever 50% korting.

Grigori M. Simkin
Email:
GSimkin@mail.ru Register nummer: 305770000227479
Belastingnummer:
771000010050

BELANGRIJK: Ik ga niet in op aanvragen met betrekking tot de samenwerking met concurrenten (vertaalbureaus of -agenturen)alsmede reclameaanbiedingen. Spaart u alstublieft uw tijd en moeite en laat u dergelijke aanvragen en aanbiedingen achterwege.

Kwalitatief hoogwaardige vertalingen tegen eerlijke prijzen

             Kwalitatief hoogwaardige vertalingen tegen eerlijke prijzen
 

In ons leven kunnen we in totaal verschillende situaties terechtkomen waardoor de klant niet van tevoren weet wanneer hij een tolk in Moskou voor spoedvertalingen naar het Duits of spoedvertalingen uit het Duits naar het Russisch nodig heeft. In ieder geval is het van groot belang dat er direct een gekwalificeerde tolk of vertaler bij betrokken wordt, omdat het lot van de zakelijk relatie, het lucratieve contract of een gunstige deal ervan af kan hangen. Niet iedereen kan professioneel tolken, vakkundige vertalingen Duits Russisch maken. Vooral niet als de opdrachtnemer bij het vertalen te maken krijgt met bijzondere vaktermen en bij het tolken met een spreker die onduidelijk of te snel en / of met een accent spreekt, onder gebruikmaking van idiomatische uitdrukkingen of dialect / slang. Daarvoor is ruime ervaring en zijn geautomatiseerde vaardigheden noodzakelijk. Om die reden houd ik mij niet bezig met simultaantolken. Ook tolk ik liever niet bij conferenties en symposia of onderhandelingen.
Ik houd me alleen bezig met het consecutief tolken uit het Duits naar het Russisch en omgekeerd.
Door voortdurende training bij spoedvertalingen uit het Duits naar het Russisch en uit het Russisch naar het Duits en door regelmatige werkzaamheden als tolk in Moskou voor verschillende evenementen - zoals beurzen, commerciële onderhandelingen, scholingen voor specialisten - kon ik mij in mijn vak bekwamen en onschatbare praktische vaardigheden opdoen. Hierdoor ben ik tegenwoordig in staat om klanten die een spoedvertaling nodig hebben echt professionele ondersteuning te bieden. Dit geldt ook voor klanten die een tolk nodig hebben bij onderhandelingen op beurzen of de bouw van industriële installaties resp. bij het inrichten van apparaten of bij speciale scholingen.
Er is een grote vraag naar tolken (Duits & Russisch) en spoedvertalingen Duits Russisch / Russisch Duits op totaal uiteenlopende vakgebieden.
Vaak moet ik in stresssituaties werken en heb ik met talloze mensen te maken. Dat alles vereist uithoudingsvermogen en concentratie. Ik streef er altijd naar om in ieder geval fouten te vermijden bij het tolken Duits Russisch / Russisch Duits, in spoedvertalingen uit het Duits naar het Russisch of in spoedvertalingen uit het Russisch naar het Duits .
Ik voer mijn werkzaamheden met een groot verantwoordelijkheid- besef uit en juist daarom vind ik het erg belangrijk dat ik van tevoren op de hoogte ben van het onderwerp en de specifieke bijzonderheden van het aankomende evenement. Voor de voorbereiding bestudeer ik in zowel de brontaal als de doeltaal aandachtig naslagwerken, catalogi, technische documenten en reclamemateriaal waarover ik zelf beschik of die op internet te vinden zijn.
Er zijn veel tolken in Moskou en vertalers in Moskou, maar er zijn maar weinig professionele tolken en vertaler die hun vak tot in de puntjes beheersen. Dit geldt vooral voor spoedvertalingen Duits Russisch & Russisch Duits en vertalingen uit het Nederlands naar het Russisch. Dit werk vereist niet alleen grote concentratie, uitmuntende talenkennis, langjarige praktijkervaring en bepaalde vaardigheden om sneller te kunnen werken, maar ook de kunst van het blind typen met tien vingers in zowel het Duits, Engels, Nederlands als het Russisch  en nog veel meer.
Uiteenlopende spoedvertalingen Russisch Duits, maar ook spoedvertalingen Duits Russisch voer ik niet alleen in de kortst mogelijke tijd uit, maar ook nog eens goed en foutloos! Daarvoor heb ik mijn eigen systeem uitgedacht dat zich gedurende mijn langjarige intensieve vertaalwerkzaamheden in de meest uiteenlopende vakgebieden steeds weer heeft bewezen.

Al mijn vertalingen onderwerp ik meerdere keren (minstens drie keer) aan een correctieronde om zo de hoogste kwaliteit te leveren.

Voor uitgebreidere informatie sta ik u graag telefonisch te woord!

Als een klant een tolk in Moskou nodig heeft of door een professioneel vertaler een tekst wil laten vertalen, loopt men bij mij geen enkel risico. Dan staan mijn kennis en jarenlange ervaring hem ten dienste.

Kijk a. u. b. naar  mijn pluspunten  en beslis zelf wie u de opdracht wilt toevertrouwen.

| mijn prijzen | kosten van de vertaling | geschrevene vertaling tolk in Moskou | begeleidende werken | voorbeelden  woordenboek Duitse versie |  Russische versie | Sitemap |