RUS  Russisch           GER  Duitse Taal           NED  Nederlands
BeroepsvertalingDuits, Russisch en Nederlands
Telefoon
DienstenDiensten Pluspunten Contactgegevens  Kwantumkortingenloon tolk Russisch Duits  Ben te vertalen in het Russisch
Grote Kortingen

      
          
Sitemap:

  Kwantumkortingen

  Na 20.000 aanslagen, 2% korting op de daaropvolgende 20.000 aanslagen, met een maximum van in totaal 20% kwantumkorting.

  Korting voor het proeflezen

 Impressum:
  Grigori M. Simkin

Registernummer: 305770000227479
Belastingnummer:
771000010050

 

BELANGRIJK: Ik ga niet in op aanvragen met betrekking tot de samenwerking met concurrenten (vertaal-bureaus of -agenturen) alsmede reclame aanbiedingen. Spaart u alstublieft uw tijd en moeite en laat u dergelijke aanvragen en aanbiedingen achterwege.

 

 

 

 


       Vertalingen bedieningshandleiding, vertalingen gespecialiseerde teksten

Voorbeelden van mij werken

| mijne prijzen | schriftelijke vertalingen | Tolk in Moskou |  begeleidende werk | Voorbeelden ||Mijn woordenboek | Duitse versie | Russische versie | Sitemap |

Kijk a. u. b. naar  mij pluspunten  en beslis zelf wie u de opdracht wilt toevertrouwen.

Klik  in gewenste cel van de eerste kolom van deze  tabel
Nederlandse versie

Pagina bladeren:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Bestand

Doeltaal

Beschrijving

Engels &Duits

Duits

Presentatie  (Vertaling uit van Engels in het Duits).

Duits&Russisch Russisch Verslag toe een marktonderzoek over de situatie met de markt van de splijtband in Duitsland en wereldwijd.
Russisch&Duits Russisch Gebruiksaanwijzing voor de laser machine  model TLC-CUT5
Russisch & Duits   Nieuw Duitse en Russische technische termen
Duitse Duits

Keuken recept voor de Russisch gegiste zure drank "Kvas"  en een soep daarmee.  

Russische Russisch

Materiaal  toe voordracht bij een jaarbeurs in Moskou  (Vertalingen uit het Duits in het Russisch direct met software Microsoft PowerPoint)

Opdracht

Duits

Vertaling van Technisch taakstellingen voor levering van de nieuw uitrusting voor een Russisch ijzersmelterij.
Op Russisch Russisch

Vertaling vanHandleidingen voor een solarium.

Russisch-Duits Russisch

Onderzoek van vergelijking van TKT  container in de levensmiddel logistiek.

drukkerij Duits

Vertalingen van technische aanraden voor voorbereiding van de ontwerpen voor een Russische drukkerij

bank.rar Russisch

Beleidslijn met betrekking tot  enige artikelen van de "Wet toezicht effectenverkeer" van 1995. Brontaal - Nederlands. Hier enkel  een stukje van een grote vertaalbundel. 

Nederlands Russisch Aanvraagformulier voor de oprichting van een depot in een Hollands bank. Brontaal  Nederlands. 
Stalin Russisch Een Extract uit mijn vertaling van een boek over  ter zake "het anticommunisme" 

b2

Duits

Vertaling van een boekhoudkundige balans voor het jaar 1996
Hier staat telkens een regel Russisch (basistaal) en daaronder een regel Duits (doeltaal).

flora

Russisch Vertaling van het Duitse vaktijdschrift "profil floral" (bloemschikkunst)

b4

Duits

Vertaling van een artikel over  de kunstmatige intelligentie uit een Duitser vaktijdschrift. Origineel + vertaling.

b5.zip

Russisch

Vertaling van algemene verzekeringsvoorwaarden met uittreksels uit de gangbare Duitse  wetten.

b9.zip

Duits

Vertaling van Statuut van een Russische liefdadige  stichting.

b10.zip

Duits

Artikel voor een Duitse mathematisch vaktijdschrift.

b11.zip

Duits

Bewijs van ontslag uit het ziekenhuis.

b12.zip

Duits

Vertaling van Verdrag in twee kolommen: Russisch en Duits.

b18.zip

Russisch

 Vertaling van Official Publicatie van de Duitse Federale  wet op verdrevenen en uitgewekenen (BVFG) in de zitting van 2. juni 1993 met allerlei  aanvullingen.

b19.zip

Russisch

Een excentriek- slijpmachine. Vertaling van een Gebruiksaanwijzing.

b20.zip

Russisch

Een boorhamer. Vertaling van een Gebruiksaanwijzing.

b21.zip

Russisch

Een apparaat voor transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENZ). Vertaling van een Gebruiksaanwijzing.

b22.zip

Duits

Analyse van de vooruitzichten voor het op de Russische markt brengen van het geneesmiddel voor levercirrose-therapie.

b24.zip

Duits

Het ontwerp van de reclamecampagne voor een Duitse firma (met kostenbegroting).

b2.zip

Russisch

Gebruiksaanwijzing: Autoradio "GAMMA CD" voor  "Volkswagen". Vertaling van een Gebruiksaanwijzing.

b27.zip

Russisch

Vertaling van een bedieningshandleiding voor de fotocamera "Bronica". Vertaling van een Gebruiksaanwijzing.

Russisch &Duitse Taal

Duits

Vertaling van een Bondswet van de Russische Federatie van 8.2.98 "Ob  Genootschappen met beperkten verantwoording" (brontaal: Russisch, hier enkel een stukje).

Russische Doeltaal

Russisch

Instelmeter DULCOMETER D1C . Vertaling van een Gebruiksaanwijzing..
(Doeltaal: Russisch)

Russisch en Duits

Russisch

Vertaling van een EU-norm ISO/IEC 17021:2006 "Beoordeling  van de overeenkomst.  Verplichtingen van  instanties en instellingen, hoe Audit van kwaliteitsmanagement- systemen doorvoeren" (doeltaal Russisch).

uit het Russische naar het Duitse

Russisch

Vertaling van een vergelijkende analyse voor de procedure van de registratie,  belasting en boekhouding voor Duitse GmbH in de soeverein grondgebied van der Bondsrepubliek Duitsland en de Engelse Limited van de Groot Brittanië

Uit Russisch

Russisch

Vertaling van reclame voor een jaarbeurs: Denim- collectie lente/zomer  2007-2008.

Uit Duits

Duits

Vertaling uit het Russisch in het Duits van een Huurcontract voor een Bureau ruimte (doeltaal: Duits).

Uit Russisch naar Duits

Russisch

Offsetwerken. Vertaling van een gebruiksaanwijzing voor een groot  drukpers (doeltaal: Russisch).

Uit het Russisch

Russisch

Vertaling van een bijdraag voor publicatie in de Russisch vakblad "Zwembassins en sauna" (doeltaal: Russisch).

Uit het Russisch naar Duits Russisch

Programma-update voor een industrial  CNC- machine.

Duits & Russisch

Russisch

Vertaling van een Analyse verslag op een markt ondersoek voor koudgewalste streep in Duitsland en over de hele wereld.

Uit het Duits naar het Russisch

Russisch

Vertaling van een Handboek voor Programma WinSmat. Deze order (133  bladzijden) woord in 11 dagen klaar. Dat woord enkel een positie van een groot documentatie, dat in 20 dagen klaar word. 

Russisch

Russisch

Vertaling van een Instructie voor programmering van een snij- lastoestel voor plaatstal.